Nghe kể ở huế có chuyện nằm thuyền ngắp trăng ,gối đầu lên đùi ,người bít hò mái nhị ,mặc áo bà ba?

có đúng hông các bạn
4 câu trả lời 4