Vải cotton là vải gì vậy ?

_ cho mình hỏi vải làm sao nhận biết được vải cotton vậy.. với lại nó có tính chất nào vậy
_ Có loại chỉ (để may vá đó) để chữ : cotton string+needle là loại chỉ gì vậy.Minh mua phải nói sao
8 câu trả lời 8