Bạn có tin có người đọc được suy nghĩ của bạn không?

Hãy click vào link sau và làm theo hướng dẫn
http://kenh247.com/image%20adv/mathuat.s...
Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng tôi thử nhiều lần vẫn đúng!!!
Cập nhật: @ Bạn Tinh mến, thế bạn có thử choi trò ma thuật đó chưa, và hãy giải thích con số bạn chỉ suy nghĩ trong đầu nhưng sao đáp án đúng phoóc vậy !?
Cập nhật 2: Hi Nguyen! Bạn chỉ mới phát hiện là số bạn nghĩ trong đầu dù số nào đi nữa thì số kết quả cộng lại với nhau cũng = 9, Vd: số bạn nghĩ trong đầu là số 15 thì sau khi trừ (15-(1+5)= 9), và bạn nghĩ trong đầu là số 77 thì sau khi trừ (77-(7+7)= 63),và bạn nghĩ trong đầu là số 88 thì sau khi trừ (88-(8+8)= 72), thì... hiển thị thêm Hi Nguyen!
Bạn chỉ mới phát hiện là số bạn nghĩ trong đầu dù số nào đi nữa thì số kết quả cộng lại với nhau cũng = 9, Vd: số bạn nghĩ trong đầu là số 15 thì sau khi trừ (15-(1+5)= 9), và bạn nghĩ trong đầu là số 77 thì sau khi trừ (77-(7+7)= 63),và bạn nghĩ trong đầu là số 88 thì sau khi trừ (88-(8+8)= 72), thì các số 9, 63, 72 đó nếu cộng gộp là 9 hết. Tuy nhiên biểu tượng của bảng mã sau mỗi số 9,63,72 đó không hề trùng nhau và mỗi lần xem bảng mã thì hình đại diện ứng với mỗi số của bảng đều thay đối!?
7 câu trả lời 7