Tìm dùm mình tựa đề của bài thơ nầy của nhà thơ Phạm thị ngọc Liên?

" Khi xa em! Anh thắp đuốc nghìn phương soi người đẹp Những Tây Thi Đắc Kỹ cũng dể tìm Duy có phiên bản của em anh không thể nào tìm thấy được! Phiên bản của em- người con gái đã đi qua cuộc đời anh long lanh biển mắt buổi đầu...." Đó là tất cả nhửng gì mà tôi nhớ được,nếu bạn nào biết... hiển thị thêm " Khi xa em!
Anh thắp đuốc nghìn phương soi người đẹp
Những Tây Thi Đắc Kỹ cũng dể tìm
Duy có phiên bản của em anh không thể nào tìm thấy được!
Phiên bản của em- người con gái đã đi qua cuộc đời anh
long lanh biển mắt buổi đầu...."
Đó là tất cả nhửng gì mà tôi nhớ được,nếu bạn nào biết vui lòng cho tôi tựa bài thơ và nếu được thì nguyên cả nội dung bài thơ nhé!Rất cám ơn!Thân ái
3 câu trả lời 3