độ sâu của hồ Gươm là bao nhiêu vậy?

2 câu trả lời 2