Đôi lúc thấy thở hài thượt, thấy như mình sắp...đi rồi.Lên YHĐ tìm bạn già ôn chuyện cũ...Bạn có như vậy không?

Cập nhật: (dài) :))
6 câu trả lời 6