Cùng dung tích xilanh ,nhưng thiết kế đường kính và hành trình pitong rất khác nhau nhằm mục đích gì?

2 câu trả lời 2