Virus autorun.inf đã làm ẩn đi một số files quan trọng !!!!?

anh em nào biết cách hiển thị mấy files mà Virus đã làm ẩn đi "trổ" tài giùm !!! Thân mến
1 câu trả lời 1