Dịch mấy câu TViêt -> tiếng anh giùm mình với.!!?

1. các nhà dự báo kinh tế đã dự đoán về một cuộc suy thoái kinh tê trầm trọng nhất từ sau chiến tranh thê giới thứ 2. 2. Bức tranh ảm đạm của nền kinh tế Mỹ Mong các bạn trả lời nhiệt tình; Ko gợi ý các trang dịch trên mạng; Mình dịch rùi nhưng sợ chưa đúg lắm nên muốn hỏi. Bạn nào thật sự biết thì júp... hiển thị thêm 1. các nhà dự báo kinh tế đã dự đoán về một cuộc suy thoái kinh tê trầm trọng nhất từ sau chiến tranh thê giới thứ 2.
2. Bức tranh ảm đạm của nền kinh tế Mỹ
Mong các bạn trả lời nhiệt tình; Ko gợi ý các trang dịch trên mạng; Mình dịch rùi nhưng sợ chưa đúg lắm nên muốn hỏi. Bạn nào thật sự biết thì júp mình.
THANKS NHIỀU :D
2 câu trả lời 2