Tại sao khi dv của mh cuong thì nó hứong lên trời chứ không hướg về phía trước?

đó là chuyện thường hay bất thườg? nếu là thường thì xin giải thích tại sao lại như vậy? liệu nó có tác dụng gì chăng?
10 câu trả lời 10