Bài viết tập làm văn lớp 8?

Cô giáo cho đề thế này: Đề 1: Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa "học" và "hành" Đề 2: Câu nói của M.Go-rơ-ki:"Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống" gợi cho em những suy nghĩ gì? Ai... hiển thị thêm Cô giáo cho đề thế này:
Đề 1: Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa "học" và "hành"
Đề 2: Câu nói của M.Go-rơ-ki:"Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống" gợi cho em những suy nghĩ gì?
Ai giỏi văn thì cho em ý chi tiết chứ văn mẫu của em cho dàn ý chung chung quá, mà lên mạng search toàn ra cái gì đâu không. Giúp em dùm, thứ 6 phải nộp bài rồi.
3 câu trả lời 3