Giúp em bài tập này với?

EM đang làm bài tập này . Mấy anh chị trả lời giúp em với
Theo em trong học sinh ngày nay có mê tín dị đoan ko? Cho ví dụ. Theo em làm sao để khắc phục đc hiện tượng đó.
Giúp em với em cần gấp lắm
EM học lớp 7
5 câu trả lời 5