Không hiểu tại sao đôi môi tôi khi có chất hóa học tác dụng vào thì lại rất khó chịu nó rán rán thế nào khiến?

cho tôi không thể cười được mùa nắng cũng như mùa mưa nếu tôi ăn thì cảm giác đó lại không còn nữa.
1 câu trả lời 1