Chim sáo đen trên thị trường bao nhiêu 1 con !!?

Cách lựa và cách nuôi chăm sóc chim sáo đen
1 câu trả lời 1