Cách giảm mồ hôi ra nhiều?

làm việc chưa nặng mồ hôi ra nhiều, rất bất tiện.Bạn nào biết cách chữa xin mách giùm. Cám ơn.
6 câu trả lời 6