Giống huệ tây màu vàng?

Mình ở TP HCM. Mình muốn tìm giống huệ tây màu vàng. Ai biết ở đâu có xin chỉ giúp.
Xin cám ơn rất nhiều!
2 câu trả lời 2