Sai hẹn mà không báo trước ?

tôi và người ấy đã hẹn nhau, nhưng người ấy không đến, mà cũng không gọi điện cho tôi
14 câu trả lời 14