Cách chế biến cánh gà chiên nước mắm sao cho ngon?

Câu trả lời hay nhất sẽ nhận được 3 tháng báo biếu của tạp chí Món Ngon Việt Nam.
Xem thêm thông tin tại blog của YHD: http://vn.myblog.yahoo.com/hoi-dap/artic...
23 câu trả lời 23