Tôi cần thông tin về Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam. Bạn nào biết xin giúp dùm. Cám ơn?

Cung cấp giúp thông tin về :
- Thời gian thành lập.
- Các kì Đại hội.
- Phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhiệm kì 2008-2013
Cám ơn.
1 tuần trả lời
1 câu trả lời 1