đặc trưng của hàng hoá hữu hình là gì?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 thập kỷ trước
  Câu trả lời yêu thích

  Đặc trưng của hàng hóa hữu hình:

  Tính không đồng thời: sản xuất và tiêu dùng hàng hóa hữu hình xảy ra không đồng thời;

  Tính có thể tách rời: sản xuất và tiêu dùng có thể tách rời.

  Tính chất đồng nhất: chất lượng đồng nhất;

  Hữu hình: có hình hài rõ rệt. Có thể thấy trước khi tiêu dùng;

  Có lưu trữ được: Có thể lập kho để lưu trữ hàng hóa .

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • ?
  Lv 4
  1 thập kỷ trước

  là hàng hóa thấy trước mắt ngắm nghía sờ nắn được

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.