Thuế môn bài công ty tôi phải đóng là 1 triệu, công ty có 1 văn phòng khác vậy công ty có phải nộp thuế mb ko?

văn phòng không hạch toán độc lập mà chỉ là nơi nhận đơn đặt hàng
1 câu trả lời 1