viết chương trình vào mảng A gồm N phần tử kiểu số nguyên in ra màn hình đoạn các phần tử tăng dài nhất.?

ví dụ:

A= 234 1478 268

kết quả: 1478

1 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 thập kỷ trước
  Câu trả lời hay nhất

  tạo 1 mảng B chứa phần tử xâu

  i chạy từ 1 đến n-1 -> So sánh A[i] với A[i+1] , nếu A[i]<A[i+1] thì lưu vào mảng B[k] (k chạy từ 1 đến khi nào hết vòng lặp trên) ngược lại thì chạy tiếp.

  Cuối cùng so sánh độ dài các xâu trong mảng B. Xâu nào dài nhất thì xuất.

  Vì thời gian có hạn nên ko thể viết cả ct cho bạn dc nên mình chỉ gợi ý.

  trường mình cũng sắp tổ chức thi tuyển đội tuyển tin cho mấy em lớp dưới. mình vừa thi hsg tin xog h lo ôn thi dh

  Chúc bạn thành công

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.