Theo bạn , năng lực quan sát có vai trò như thế nào ?

6 câu trả lời 6