Hàng rào phi thuế quan là gi? ảnh hưởng của nó đến xuất khẩu hiện nay?

các bác giúp em với nhé. Thanhs !
1 câu trả lời 1