Gặp phải anh chồng " mê trai " , chị em phụ nữ nghĩ sao?

Chuyện nghe như đùa , nhưng không phải không có trong xã hội .
Mong nhận được đóng góp của chị em phụ nữ .
Xin chân thành cảm ơn !
Cập nhật: Do hoàn cảnh , do mai mối nên cảnh oái oăm này vẫn xảy ra .
Vẫn có con , vẫn là người chồng chung thủy nhưng chỉ tội khoái đàn ông .
Chị em phụ nữ khỏi phải ghen tuông khi chồng mình như thế , vì ra đường gặp phụ nữ anh ta chỉ ngó lơ .
Cập nhật 2: Mục đích câu hỏi không nhằm bôi bác giới tính thứ ba , mà chỉ để khuyến cáo chị em phụ nữ rằng : Thằng chồng của chị em đó , cho dù là thằng đàn ông hạng bét đi nữa , cũng cố giữ lấy mà xài . Chị em đã rất hạnh phúc khi có được tấm chồng , vẫn hơn những người ngày đêm đau khổ vì " nỗi niềm này chẳng biết tỏ... hiển thị thêm Mục đích câu hỏi không nhằm bôi bác giới tính thứ ba , mà chỉ để khuyến cáo chị em phụ nữ rằng :
Thằng chồng của chị em đó , cho dù là thằng đàn ông hạng bét đi nữa , cũng cố giữ lấy mà xài .
Chị em đã rất hạnh phúc khi có được tấm chồng , vẫn hơn những người ngày đêm đau khổ vì " nỗi niềm này chẳng biết tỏ cùng ai "
11 câu trả lời 11