Cho hỏi thử mấy bạn, có ai tin trên đời này có người đàn ông nào mà hiểu phụ nữ 100% không ?

45 câu trả lời 45