Bạn thử xem mình có thể hoặc đã làm được bao nhiêu điều khó?

Ðức Phật dạy: “Làm người có 20 điều khó: Nghèo nàn bố thí là khó; Giàu sang học đạo là khó; Bỏ thân mạng quyết chết là khó; Thấy được kinh Phật là khó; Sanh vào thời có Phật là khó; Nhẫn sắc nhẫn dục là khó; Thấy tốt không cầu là khó; Bị nhục không tức là khó; Có thế lực không dựa là khó; Gặp việc vô tâm là khó;... hiển thị thêm Ðức Phật dạy: “Làm người có 20 điều khó: Nghèo nàn bố thí là khó; Giàu sang học đạo là khó; Bỏ thân mạng quyết chết là khó; Thấy được kinh Phật là khó; Sanh vào thời có Phật là khó; Nhẫn sắc nhẫn dục là khó; Thấy tốt không cầu là khó; Bị nhục không tức là khó; Có thế lực không dựa là khó; Gặp việc vô tâm là khó; Học rộng nghiên cứu sâu là khó; Diệt trừ ngã mạn là khó; Không khinh người chưa học là khó; Thực hành tâm bình đẳng là khó; Không nói chuyện phải, trái là khó; Gặp được thiện tri thức là khó; Thấy tánh học đạo là khó; Tùy duyên hóa độ người là khó; Thấy cảnh tâm bất động là khó; Khéo biết phương tiện là khó”.

(Kinh tứ thập nhị chương).
Cập nhật: @ baby2502 va @f hoaanh_na: rất cảm phục các bạn, làm được những điều đó đã khó, nhưng giữ được như vậy bền vững còn khó hơn nhiều. Chúc các bạn giữ vững và tiếp tục hoàn thiện hơn nhé. @ bao: bạn rất tinh tường. Tôi chép nguyên văn từ bản dịch Việt, có thể người dịch chư thật sát nghĩa, tôi đoán rằng câu trước... hiển thị thêm @ baby2502 va @f hoaanh_na: rất cảm phục các bạn, làm được những điều đó đã khó, nhưng giữ được như vậy bền vững còn khó hơn nhiều. Chúc các bạn giữ vững và tiếp tục hoàn thiện hơn nhé.

@ bao: bạn rất tinh tường. Tôi chép nguyên văn từ bản dịch Việt, có thể người dịch chư thật sát nghĩa, tôi đoán rằng câu trước phải ở thế chủ động, và câu sau ở thế bị động, Tức là nếu sửa thành “Làm việc vô tâm là khó; Thấy cảnh tâm bất động là khó” thì tránh bị lặp ý như trên. Nhưng tạm ghi nhận ý bạn, khi có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn nhé.

@ KutgaRock: bạn là người khiêm tốn lắm mà, nhưng người tự biết mình rồi sẽ tiến xa đó.

@ Vũ Hoàng Hải: Thôi mà đừng khó khăn quá thế đi bạn, nhân sinh bất thập toàn, mỗi người có được một phần tốt dù nhỏ thôi cũng đáng trân trọng rồi. Vả lại “vui mừng với cái tốt đẹp người có” chẳng phải là một trong Tứ VÔ LƯỢNG TÂM đó hay sao (Hỷ = cho người điều vui & vui mừng với điều vui hoặc tốt đẹp của người).
Cập nhật 2: @ CỐ NỘI: bạn ơi, bảo rằng điều đó khó là Phật đó chứ - tôi chỉ chép lại. Nhưng điều khó vẫn có thể làm được chứ, tuy nhiên người có thể làm được điều khó ít hơn so với điều bình thường. Điều đó rõ ràng quá, trong thực tế cũng có nhiều việc như vậy, ví dụ: người tạo dựng được sản nghiệp trên 1 tỷ USD là điều khó,... hiển thị thêm @ CỐ NỘI: bạn ơi, bảo rằng điều đó khó là Phật đó chứ - tôi chỉ chép lại. Nhưng điều khó vẫn có thể làm được chứ, tuy nhiên người có thể làm được điều khó ít hơn so với điều bình thường. Điều đó rõ ràng quá, trong thực tế cũng có nhiều việc như vậy, ví dụ: người tạo dựng được sản nghiệp trên 1 tỷ USD là điều khó, vì chỉ có vài chục người làm được điều đó mà thôi. Còn nếu nói khó thì đừng làm, nghe không ổn tý nào bạn ạ. Có thể có người khi thấy việc khó thì ngại làm và phải cưỡng cầu mới làm, nhưng cũng còn có những người khác nghe nói đến khó thì hùng tâm dậy lên và thêm vào sự quyết tâm đó là cả sự cẩn trọng nữa. Đức Phật nêu lên những điều khó này là vừa để cảnh tỉnh vừa để khích lệ người tu học đạo đấy.
Cập nhật 3: @ Vua núi: Cảm ơn bạn, đường lối của bạn rất sáng sủa, chắc phải làm vậy thôi. @ PC: Diệt được cái TÔI còn khó hơn là "đánh tỉa" từng phần của 20 điều trên, phải vậy không bạn? @ Ngọc Thiện: bạn giống như cái nick đã chọn vậy, tôi nghĩ phải học ở bạn nhiều đấy. Xin trao đổi cùng bạn đôi điều: 4-... hiển thị thêm @ Vua núi: Cảm ơn bạn, đường lối của bạn rất sáng sủa, chắc phải làm vậy thôi.

@ PC: Diệt được cái TÔI còn khó hơn là "đánh tỉa" từng phần của 20 điều trên, phải vậy không bạn?

@ Ngọc Thiện: bạn giống như cái nick đã chọn vậy, tôi nghĩ phải học ở bạn nhiều đấy.
Xin trao đổi cùng bạn đôi điều: 4- thấy được kinh Phật quả là khó. Vì kinh thì ngay trước mắt nhiều người, cả một kho tàng đồ sộ nhiều điều quý báu, vậy mà đâu có nhiều người đọc, đọc rồi đâu có nhiều người hiểu (dù chỉ phần nào), hiểu rồi đâu có người làm được theo (hay chí ít là kiểm chứng xem giá trị thật của nó ra sao, chưa kể phải có khả năng kiểm chứng xem đâu là chân kinh, đâu là nguỵ tạo...); 10- gặp việc vô tâm: thường ngày bạn phải xử lý bao nhiêu công chuyện lớn nhỏ, riêng chung... Vậy khi làm những việc đó Tâm bạn ra sao: có công bình không, có để tâm thiên chấp của mình vào đó không, có xử lý đơn giản như "việc cần làm thế thì làm như thế" hay là khi làm có so đo hoặc vụ lợi hoặc trễ nải hoặc buông thả...
Cập nhật 4: 12- Diệt trừ Ngã mạn: là không khinh khi người, coi rẻ việc này việc khác xuất phát từ Tâm chấp ngã tự kiêu, tự ái, ...; Thực hành tâm bình đẳng: đạo Phật coi mọi người đều bình đẳng trên cơ sở mỗi người đều có một Phật tánh tự Tâm. Khả năng đó chỉ chưa bộc lộ ra vì còn Ngã chấp và vô minh thôi. Vì vạn vật đều luôn... hiển thị thêm 12- Diệt trừ Ngã mạn: là không khinh khi người, coi rẻ việc này việc khác xuất phát từ Tâm chấp ngã tự kiêu, tự ái, ...; Thực hành tâm bình đẳng: đạo Phật coi mọi người đều bình đẳng trên cơ sở mỗi người đều có một Phật tánh tự Tâm. Khả năng đó chỉ chưa bộc lộ ra vì còn Ngã chấp và vô minh thôi. Vì vạn vật đều luôn luôn đổi thay, nên con người cũng có thể như vậy. Bởi thế nên ai cũng có mầm mống cao quý như nhau. Như vậy không được phân biệt người giàu hay nghèo, sang hay hèn, theo tôn giáo này hay tôn giáo khác, nam hay nữ, dân tộc này hay dân tộc khác... ; 16- Gặp được Thiện tri thức: Thiện tri thức là những người có Tâm cao quý bởi họ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh mệnh, chánh nghiệp, chánh niệm. Họ là những người có thể giúp ta tiến bộ nhanh chóng. Gặp được họ, tức là ta đã tìm được những người thầy tốt;
Cập nhật 5: 17- Thấy tánh học đạo: câu này hành văn theo kiểu chữ Tàu, thường đảo trật tự. Có thể hiểu ngược lại là việc xác định rõ mục tiêu sống và kiên trì trong việc tu học chánh đạo để đi đến giác ngộ viên mãn (kiến tánh, dù ở mức độ nào thì việc kiến tánh cũng vô cùng khó, nhưng rất nhiều người trong thời đại này đã làm... hiển thị thêm 17- Thấy tánh học đạo: câu này hành văn theo kiểu chữ Tàu, thường đảo trật tự. Có thể hiểu ngược lại là việc xác định rõ mục tiêu sống và kiên trì trong việc tu học chánh đạo để đi đến giác ngộ viên mãn (kiến tánh, dù ở mức độ nào thì việc kiến tánh cũng vô cùng khó, nhưng rất nhiều người trong thời đại này đã làm được, bạn chớ "kinh hoàng"); 19- Thấy cảnh tâm bất động: đạt được điều này phải ở mức thượng thừa rồi đó bạn. Từ này diễn đạt bằng cách khác chính là sống "ung dung tự tại" đó bạn. Cảnh dù khó khăn hay sung sướng đến đâu cũng không khiến động tâm, mọi sự diễn ra như bình thường. Nhưng bạn đừng hiểu nhầm là thấy cảnh đau lòng vẫn bàng quan nhé. Hai điều khác hoàn toàn. Một người "thấy cảnh bất động tâm" gặp sự đau lòng hay gặp việc nguy hiểm cho người thì dù khó khăn, nguy nan đến đâu cũng sẵn lòng làm hết mình (xả thân), chỉ có điều họ làm mà bình thản như không, không khiếp hãi, không kiêu ngạo hay hãnh diện rằng mình đang giúp người, không gì hết...
Cập nhật 6: 20- Khéo biết phương tiện: vận dụng điều này cần linh hoạt và cũng cần biết chừng mực. Ví dụ như khéo chọn phương pháp tu học, làm việc, kiếm tiền, giúp đỡ người sao cho hợp cảnh, hợp thời nhất để được kết quả tốt nhất, nhưng giữ vững được chánh kiến, chánh nghiệp... Câu thường hay gặp trong sách nhà Phật "khế... hiển thị thêm 20- Khéo biết phương tiện: vận dụng điều này cần linh hoạt và cũng cần biết chừng mực. Ví dụ như khéo chọn phương pháp tu học, làm việc, kiếm tiền, giúp đỡ người sao cho hợp cảnh, hợp thời nhất để được kết quả tốt nhất, nhưng giữ vững được chánh kiến, chánh nghiệp... Câu thường hay gặp trong sách nhà Phật "khế lý, khế cơ" chính là ý này.
12 câu trả lời 12