Tại sao Chúa không tạo dựng con người đợt 2 ??

Con người nói theo Kinh Thánh cũng chỉ là tạo vật của Chúa mà thôi. Nếu nói như vậy, xấu tốt, quỹ ma cũng từ Chúa mà ra. Vậy cũng có thể nói, CON NGƯỜI là một thất bại của Chúa nếu không muốn nói là sai lầm. Vậy nếu như vậy, nếi tôi là Chúa, thì tại sao trận Đại Hồng Thủy ghi chép lại không cuốn trôi, hay Chúa... hiển thị thêm Con người nói theo Kinh Thánh cũng chỉ là tạo vật của Chúa mà thôi. Nếu nói như vậy, xấu tốt, quỹ ma cũng từ Chúa mà ra. Vậy cũng có thể nói, CON NGƯỜI là một thất bại của Chúa nếu không muốn nói là sai lầm.

Vậy nếu như vậy, nếi tôi là Chúa, thì tại sao trận Đại Hồng Thủy ghi chép lại không cuốn trôi, hay Chúa không dùng quyền năng của mình chỉ tay 1 cái cho loài người diệt vong, biến mất hoàn toàn rồi tạo dựng 1 thế giới mới, 1 "con người đợt 2" hoàn hảo hơn đợt 1 ? Tại sao chỉ chừa lại gia đình No-e trên cái thuyền "titanic" ? Không lẽ toàn bộ con người (trừ gđ kể trên) đều đáng tội phải chết ?

Phải chi lúc đó, Chúa dọn sạch sẽ con người đợt 1 ấy, rồi tạo dựng đợt 2 cò phải hay hơn không ? Hay Ngài không rãnh ? Chừa "con người" lại làm chi rùi sau đó cho con mình xuống chịu tội cho "bọn nó" ?
Cập nhật: @QUA :vậy theo bạn "con người" bằng Au.Ag.Cu giống, khác "con người" chúng ta chỗ nào ? mình chưa hiểu rõ lắm. Nguyên 1 con ngừ bằng vàng....hic....cục Au biết đi...^_@
Cập nhật 2: To @Mimosa"..Còn nguồn gốc Satan ư?Nó bắt nguồn từ sự không vâng phục Thiên Chúa,ngạo mạn,muốn bằng Chúa ,của thiên sứ --tổng lãnh thiên thần Luxiphe xưa kia.." -----> ông này hok do Chúa tạo ra àh ? Chúa tạo vạn vật, muôn loài mà ??? Tạo được hình hài, thì ý nghĩ cũng từ Chúa mà ra chứ...
19 câu trả lời 19