Tôi yêu các cô gái phương tây , ở HCM tôi có thể tìm ở đâu ? có bạn nào biết chỉ giúp nhé?

Cập nhật: "yêu" nhé . Một số bạn hiểu sai ý của mình rồi nhưng dù sao cũng thanks các bạn đã trả lời
10 câu trả lời 10