Khi ta ngõ lời yêu một người , đó là ta thể hiện lòng dũng cảm hay sự liều mạng?

Đôi khi bối rối trước một bóng hình nào đó , ta ngõ lời yêu sao giống như nhắm mắt đưa chân bước vào địa ngục .
Xin các bạn góp ý để giúp cho các thân phận đàn ông không còn cảnh thân trai mười hai bến nước .
Cảm ơn các bạn .
20 câu trả lời 20