Máy lạnh đã làm vệ sinh thường xuyên,khoảng 26-28độ sao vẫn thường xuyên đọng nước trên trần?

nước chứa nhiều aĩt nhiểu làm hư cả đồ đạc . mình có gọi thợ điện lạnh bảo không sao , nhờ các bạn tư vấn, cám ơn
3 câu trả lời 3