Nguyễn huệ sao lại đó đô ở qui nhơn nhỉ? tại sao không ở hà nội hay sài gòn bây giờ có phải vì thế mà bị diệt?

vong không?
4 câu trả lời 4