Có bất công không khi người đàn ông rất thích làm bạn với các cô gái dễ tính?

sẵn sàng lên giường với họ nhưng lại không muốn lấy họ làm vợ ? Trong khi phụ nữ lại dễ tha thứ cho những đàn ông hay thương người.
Tại sao vậy ?
10 câu trả lời 10