Các bạn có nghĩ mình sẽ làm điều gì đó , có ý nghĩa nhất vào ngày của Mẹ không .......?????

Sắp tới ngày 10 / 5 ...là ngày của các bà Mẹ trên thế giới...Bạn sẽ làm gì cho Mẹ vui lòng ?
- Trong đời sống có nhiều tất bậc...làm cho ta cuốn cuồn ...có khi nào bạn quên khoáy đi mất ...điều thiên liên đó ...?
...Hãy chia sẽ cùng nhau bạn nhé...! Rất cám ơn ...!
12 câu trả lời 12