Con người có tính bảo thủ không, Việt Nam có bao người bảo thủ, trẻ em có bảo thủ không bao nhiêu %?

Bạn trả lời câu hỏi này hãy cho tôi biết bạn có tính bảo thủ không, bao nhiêu %, và sửa tính bảo thủ này thế nào nhé :P
2 câu trả lời 2