Làm thế nào để khiến con trẻ nghe theo lời mình mà không cần phải la hét?

Tôi có cậu con trai gần được 5 tuổi, mỗi khi muốn cháu làm điều gì tôi nói nhỏ nhẹ cháu thường dần dà , ỏng ẹo rất lâu mà thời gian của tôi thì rất hạn hẹp. Các bạn có kinh nghiệm gì hay mà không cần phải la hét hoặc dùng đòn roi thì chỉ giúp mình với vì mình chúa ghét có tiếng la lớn trong nhà. Cảm ơn nhiều.
6 câu trả lời 6