Tại sao Việt Nam Không chiếu phim truyện xx dành cho người lớn, giống như Mỹ vậy?

Khi tình yêu đến mọi người sẽ mong đợi điều gì?
4 câu trả lời 4