Tôi muốn học Kungfu tại TP HCM. Ai biết chỗ dạy và học phí bao nhiêu, xin vui lòng chỉ giúp. Xin cám ơn!?

2 câu trả lời 2