Cách đặt tên tác phẩm "Bài thơ về tiểu đội xe ko kính" của Phạm Tiến Duật?

Bạn nghĩ sao về cách đặt tên của Phạm Tiến Duật cho bài thơ của mình? Tại sao sau khi viết xong ông lại đổi từ "Tiểu đội xe ko kính" thành "Bài thơ về tiểu đội xe ko kính"? Việc thêm từ "Bài thơ về..." có ý nghĩa/tác dụng gì ??
2 câu trả lời 2