Tại sao để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế thì phải kích cầu ?

Tại sao để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế thì phải kích cầu. Các giải pháp của chính phủ Việt Nam để kích cầu kinh tế là gì?.
Đó là một câu trong môn kinh tế chính trị mà mình sắp phải thi tốt nghiệp. Mọi người ai biết thì giúp mình trả lời với nha. Thanks nhiều nhiều !!!!
3 câu trả lời 3