Tìm bài thơ về địa lý?

quả đất chúng ta ở,gồm tất cả sáu châu ,là á Mỹ phi âu ,đại dương và bắc cực,châu á to rộng nhất,châu Mỹ đứng thứ nhì ,thư ba là châu phi ,châu đại dương bé nhất ,lục địa so với đất ,diện tích gấp ba lần ,thái bình dương mênh mông , đại tây dương bát ngát ,ấn độ dương ấm áp ,bắc băng dương giá băng ,nam băng dương... hiển thị thêm quả đất chúng ta ở,gồm tất cả sáu châu ,là á Mỹ phi âu ,đại dương và bắc cực,châu á to rộng nhất,châu Mỹ đứng thứ nhì ,thư ba là châu phi ,châu đại dương bé nhất ,lục địa so với đất ,diện tích gấp ba lần ,thái bình dương mênh mông , đại tây dương bát ngát ,ấn độ dương ấm áp ,bắc băng dương giá băng ,nam băng dương quanh năm ,cũng giá băng rét buốt,quả đất quay vùn vụt.... ai biết bài thơ này và tác giả là ai không?tôi thuộc gần hết và rất thích bài thơ này ,và có ý nghĩ ,nếu có trong chương trình đia lý thi hay qua no làm cho học sinh rts đễ thuộc ,
Cập nhật: cảm ơn bạn lê về bài thơ bạn gửi có thật là hay ,mình mong chờ những tin mới ,Ở phần câu hỏi hôm qua mình có nhầm hai chữ biển rộng ,viết thành lục địa ,xin lỗi mọi người
2 câu trả lời 2