Những người Việt Nam Cộng hòa ở hải ngoại giáo dục con cháu họ về những người cộng sản như thế nào?

Tôi rất muốn tìm hiểu vấn đề này, vì tôi thấy những bạn trẻ ở hải ngoại - có bạn - thậm chí chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng lại có tinh thần "chống cộng" rất mạnh và còn tham gia xuyên tạc các vấn đề trong nước - dù rằng họ không ở trong nước, họ lấy thông tin từ những nguồn nào và thật sự họ có yêu nước... hiển thị thêm Tôi rất muốn tìm hiểu vấn đề này, vì tôi thấy những bạn trẻ ở hải ngoại - có bạn - thậm chí chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng lại có tinh thần "chống cộng" rất mạnh và còn tham gia xuyên tạc các vấn đề trong nước - dù rằng họ không ở trong nước, họ lấy thông tin từ những nguồn nào và thật sự họ có yêu nước không, họ đang sử dụng học thuyết chính trị nào?
Rất mong được sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.
Tôi rất vui khi được trả lời chân thành.
Nếu có bạn không muốn tìm hiểu thì không cần để tâm câu hỏi của tôi.

Xin chào!!!
9 câu trả lời 9