Cho em hỏi cái này chút nha về các ban công giáo nha?

Tại sao Chúa ZESU kêu cha của ta ở trên trời, tại sao Ngài lại biết chúa cha ZEHo Va, vì em hiểu lúc chưa sinh thì con người ko biết gì cả, lúc đó Ngài chưa sinh mà, còn nữa nếu khi chưa sinh lúc đó Ngài đang ở đâu, nếu lúc chưa sinh ngài ở trên trời thì , ngài trên trời đầu thai xuống làm người rồi, nhưng công... hiển thị thêm Tại sao Chúa ZESU kêu cha của ta ở trên trời, tại sao Ngài lại biết chúa cha ZEHo Va, vì em hiểu lúc chưa sinh thì con người ko biết gì cả, lúc đó Ngài chưa sinh mà, còn nữa nếu khi chưa sinh lúc đó Ngài đang ở đâu, nếu lúc chưa sinh ngài ở trên trời thì , ngài trên trời đầu thai xuống làm người rồi, nhưng công giáo ko có chuyện đầu thai đau
Nếu lúc chưa sinh ra ngài ấy ko ở trên trời thì tại sao kêu ZA SU ZE HO VO bằng cha được, và nếu Ngài là thân Linh thì, chúa ZE SU ZE HO VA , Ko thể kêu chúa ZESu bằng chúa con được,
Vậy câu hỏi của em được đặc ra là, khi lúc chúa chưa sinh, chúa ở trên trời chăng, vì biết chúa ZE HO VA,
Nếu chúa ở trên trời lúc đó chúa đi đầu thai xuống trần gian này rồii
Nhưng đạo chúa ko co đi đầu thai mô
câu cuối vậy, nếu con người chết rồi được lên trời thi ,vậy hiên tượng này là gi, các anh chị vào google.com tìm bí ẩn trí nhớ kiếp trước
hoặc timg người đầu thai rồi bấm vào cai đầu tiên
Cảm mơn anh chị hãy giúp em câu hỏi này
Kí tên
Quý
10 câu trả lời 10