Phá thai là 1 tội,phải làm gì bây giờ!?

Bây giờ thái độ của tôi đối với kon bạn thân phải như thế nào đây? Nó vừa báo tin sét đánh, vừa phá thai 5 tuần tuổi, việc đã rồi, còn ngăn cản gì được nữa. Tôn giáo của chúng tôi không cho phép phá thai, điều này nó cũng hiểu rất rõ mà. Đó là hủy diệt sự sống, là dập tắt một sinh mạng, là giết người,hơn nữa còn là... hiển thị thêm Bây giờ thái độ của tôi đối với kon bạn thân phải như thế nào đây? Nó vừa báo tin sét đánh, vừa phá thai 5 tuần tuổi, việc đã rồi, còn ngăn cản gì được nữa. Tôn giáo của chúng tôi không cho phép phá thai, điều này nó cũng hiểu rất rõ mà. Đó là hủy diệt sự sống, là dập tắt một sinh mạng, là giết người,hơn nữa còn là con mình. Tại sao lý lẽ của những người đó đều giống như nhau. Đều bảo là thai nhi đó còn nhỏ quá, nó chưa có ý thức, chỉ là một cục máu thôi. Tại sao, tại sao dám nói như thế. Cái sinh mạng bé bỏng đó, không hề có khả năng tự vệ. Các người không phải là nó, không cảm thấy đau đớn, không biết suy nghĩ của nó. Vậy tại sao dám khẳng định nó chỉ là một cục máu, chủ quan, quá chủ quan và ích kỷ. Tại sao dám làm mà không dám chịu trách nhiệm, không phải quá hèn nhát hay sao. nếu nói sinh ra mà không nuôi được thì mới là vô trách nhiệm, lý do đó là đủ để giết nó hay sao. Thấy một tội ác diễn ra ngay bên cạnh mình, là người thân thiết của mình làm mà không thể làm gì được, chẳng thể làm gì. Giờ có ai biết tôi nên nói gì, làm gì để kon bạn nhận ra sai lầm của mình và sẽ không lặp lại nữa không?
12 câu trả lời 12