File video có đuôi nào để xem được trên ĐTDĐ.?

Điện thoại của tôi chỉ nghe được file audio MP3 thôi.
3 câu trả lời 3