Tôi muốn mở một đại lý bán hàng Việt Nam chất lượng cao ,thì liên hệ ở đâu,lấy hàng ở đâu,tôi ở Thanh Hóa!!!?

Xin các bác ,các anh các chị chỉ giùp cho tôi,Tôi muốn làm đại lý bán các lọai hàng Việt Nam chất lượng cao mà không biết lấy hàng ở đâu cho rẻ và chất lượng,uy tín...Tôi nghe nói tại Hà Nội đã có Đại lý bán hàng này,tôi ở Thanh Hóa muốn làm đại lý cùng cấp như họ thì liên hệ ở đâu và làm như thế nào thì có đủ... hiển thị thêm Xin các bác ,các anh các chị chỉ giùp cho tôi,Tôi muốn làm đại lý bán các lọai hàng Việt Nam chất lượng cao mà không biết lấy hàng ở đâu cho rẻ và chất lượng,uy tín...Tôi nghe nói tại Hà Nội đã có Đại lý bán hàng này,tôi ở Thanh Hóa muốn làm đại lý cùng cấp như họ thì liên hệ ở đâu và làm như thế nào thì có đủ điều kiện để được bán hàng loại này.Xin chân thành cảm ơn các Pro đã chỉ giáo!!!
1 câu trả lời 1