Tham gia để có cơ hội học hỏi!!?

Chào các bạn! Hè đã đến rùi, các bạn chưa có kế hoạch j cho hè này? Các bạn hãy vào http://www.sjvietnam.org/ và đăng ký tham gia. Rất thú vị! Đặc biệt dành cho bạn nào đag học tiếng anh. Tham gia hoạt động này các bạn có cơ hội đc nói chuyện với các bạn nc ngoài tham gia tình nguyện ở VN; giúp đỡ nhữg ng có... hiển thị thêm Chào các bạn! Hè đã đến rùi, các bạn chưa có kế hoạch j cho hè này?
Các bạn hãy vào http://www.sjvietnam.org/
và đăng ký tham gia. Rất thú vị!
Đặc biệt dành cho bạn nào đag học tiếng anh. Tham gia hoạt động này các bạn có cơ hội đc nói chuyện với các bạn nc ngoài tham gia tình nguyện ở VN; giúp đỡ nhữg ng có hoàn cảnh khó khăn; trở nên có trách nhiệm..
Nếu tham gia hãy download application form và điền vào. Gửi đến địa chỉ ghi trog bản đkí. Bạn sẽ đc gọi đi PVấn.
CẢm ơn các bạn!
Cập nhật: Đây là hoạt động tình nguyện. Các bạn giúp đỡ người khác là chính.
1 câu trả lời 1