điều kiện đi du học Mỹ?

Nếu học bạ cấp 3 có một năm trung bình, hai năm còn lại tiên tiến thi có được xét đi du học không?
5 câu trả lời 5