Chip intel mạnh nhất hiện nay ngoài thị trường là chip nào nhỉ?

chip mạnh nhất của intel hiện nay ngoài thị trường có tốc độ và các thông số kỹ thuật khác như thế nào nhỉ?
3 câu trả lời 3