Muốn đọc truyện đồng tính nam (gay) thì vào trang nào? Xem sex gay thì vào đâu?

Ai là gay giống mình thì add nick: girl_baby_sexy_147
3 câu trả lời 3